Sette opp kvm for Ubuntu 10.04

Kvm er det foretrukne verktøyet for virtualisering på Ubuntu. Med unntak av adhoc virtualisering eller for virtualisering på arbeidsstasjonanar der i hvertfall eg foretrekk VirtualBox. Virtualisering med kvm på ubuntu er ikkje så veldig vanskeleg. Her er ei lita rettleiing på korleis det kan settast opp. Dersom du er usikker på om cpuen din støtter virtualisering kan du sjekke dette med denne komandoen:

egrep '(vmx|svm)' --color=always /proc/cpuinfo

Installasjon av kvm

Installer nødvendige pakker:

sudo apt-get install kvm libvirt-bin bridge-utils

* kvm er kvm :-).
* libvirt-bin er administrasjonsverktøy for kvm.
* bridge-utils er for å sette opp nettverksbridge mellom dei virtuelle maskinene og det fysiske nettverkskortet.

Dersom du skal bruke ein vanleg brukar til å administrere kvm må den leggast til i libvirtd gruppa:

sudo usermod -G libvirtd -a <brukar>

Logg ut og inn igjen og kjør deretter følgande kommando for å sjå at kvm er riktig satt opp så lang:

$ virsh -c qemu:///system list
 Id Name                 State
----------------------------------

$

Dersom du får noko feilmeldinger her bør du fiksa det. Sjekk at du har skrivetilgang til /var/run/libvirt/libvirt-sock.

Oppsett av bridge

Rediger /etc/network/interfaces så den ser ut som under. Du må sjølvsagt bytte ut iper og slikt med det som passer for ditt nettverk.

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto eth0
iface eth0 inet manual

auto br0
iface br0 inet static
 address 192.168.10.10
 network 192.168.10.0
 netmask 255.255.255.0
 broadcast 192.168.10.255
 gateway 192.168.10.1
 bridge_ports eth0
 bridge_stp off
 bridge_fd 0
 bridge_maxwait 0

Då er det bare å restarte nettverksinterfacene. Dersom du ikkje sitt lokalt på maskina er det bare å krysse fingrene og håpe du har har gjort alt riktig.

sudo /etc/init.d/networking restart

Litt til slutt…

Det finnes fine verktøy for å sette opp nye virtuelle maskiner (f.eks. ubuntu-vm-builder). Eg er imidlertid så sær(?) at eg foretrekk å gjera det manuelt slik eg har beskrive det i ei tidlegare posting.

0 kommentarer til “Sette opp kvm for Ubuntu 10.04”


  • Ingen kommentarer

Skriv en kommentar